EQUIPOS INTEGRADOS

EQUIPOS INTEGRADOS - Barmesa Pumps

Página 077 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Vertical

Ecodrive

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-ECO-02X1-02DV100LV-WX102TK 100 Psi 20 Gpm

EBS-ECO-02X2-02DV100LV-WX102TK 100 Psi 30 Gpm

EBS-ECO-03X1-03DV90LV-WX102TK 90 Psi 30 Gpm

EBS-ECO-03X2-03DV90LV-WX102TK 90 Psi 45 Gpm

EBS-ECO-04X1-04DV115LV-WX102TK 115 Psi 40 Gpm

EBS-ECO-04X2-04DV115LV-WX102TK 115 Psi 60 Gpm

EBS-ECO-05X1-05DV100LV-WX102TK 100 Psi 80 Gpm

EBS-ECO-05X2-05DV100LV-WX102TK 100 Psi 120 Gpm

EBS-ECO-7.5X1-7.5DV130LV-WX102TK 130 Psi 80 Gpm

EBS-ECO-7.5X2-7.5DV130LV-WX102TK 130 Psi 120 Gpm

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-ECO-02X1-02DV100HV-WX102TK 100 Psi 20 Gpm

EBS-ECO-02X2-02DV100HV-WX102TK 100 Psi 30 Gpm

EBS-ECO-03X1-03DV90HV-WX102TK 90 Psi 30 Gpm

EBS-ECO-03X2-03DV90HV-WX102TK 90 Psi 45 Gpm

EBS-ECO-04X1-04DV115HV-WX102TK 115 Psi 40 Gpm

EBS-ECO-04X2-04DV115HV-WX102TK 115 Psi 60 Gpm

EBS-ECO-05X1-05DV100HV-WX102TK 100 Psi 80 Gpm

EBS-ECO-05X2-05DV100HV-WX102TK 100 Psi 120 Gpm

EBS-ECO-7.5X1-7.5DV130HV-WX102TK 130 Psi 80 Gpm

EBS-ECO-7.5X2-7.5DV130HV-WX102TK 130 Psi 120 Gpm

.

Página 078 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Vertical

Ecodrive

Estos equipos incluyen: (descripción detallada)

.

Página 079 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Horizontal

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-05X1-05DH60LV-2P 60 Psi 10 Lps

EBS-05X2-05DH60LV-2P 60 Psi 15 Lps

EBS-05X3-05DH60LV-2P 60 Psi 20 Lps

EBS-7.5X1-7.5DH75LV-2P 75 Psi 12 Lps

EBS-7.5X2-7.5DH75LV-2P 75 Psi 18 Lps

EBS-7.5X3-7.5DH75LV-2P 75 Psi 24 Lps

EBS-10X1-10DH80LV-2P 80 Psi 14 Lps

EBS-10X2-10DH80LV-2P 80 Psi 21 Lps

EBS-10X3-10DH80LV-2P 80 Psi 28 Lps

EBS-15X1-15DH100LV-2P 100 Psi 12.5 Lps

EBS-15X2-15DH100LV-2P 100 Psi 18.75 Lps

EBS-15X3-15DH100LV-2P 100 Psi 25 Lps

EBS-20X1-20DH125LV-2P 125 Psi 12.5 Lps

EBS-20X2-20DH125LV-2P 125 Psi 18.75 Lps

EBS-20X3-20DH125LV-2P 125 Psi 25 Lps

EBS-25X1-25DH100LV-2P 100 Psi 25 Lps

EBS-25X2-25DH100LV-2P 100 Psi 37.5 Lps

EBS-25X3-25DH100LV-2P 100 Psi 50 Lps

.

Página 080 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Horizontal

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-30X1-30DH130LV-2P 130 Psi 25 Lps

EBS-30X2-30DH130LV-2P 130 Psi 37.5 Lps

EBS-30X3-30DH130LV-2P 130 Psi 50 Lps

EBS-40X1-40DH135LV-2P 135 Psi 31.5 Lps

EBS-40X2-40DH135LV-2P 135 Psi 47.25 Lps

EBS-40X3-40DH135LV-2P 135 Psi 63 Lps

EBS-50X1-50DH150LV-2P 150 Psi 31.5 Lps

EBS-50X2-50DH150LV-2P 150 Psi 47.25 Lps

EBS-50X3-50DH150LV-2P 150 Psi 63 Lps

EBS-60X1-60DH130LV-2P 130 Psi 50 Lps

EBS-60X2-60DH130LV-2P 130 Psi 75 Lps

EBS-60X3-60DH130LV-2P 130 Psi 100 Lps

EBS-75X1-75DH150LV-2P 150 Psi 62 Lps

EBS-75X2-75DH150LV-2P 150 93 Lps

EBS-75X3-75DH150LV-2P 150 Psi 124 Lps

.

Página 081 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Horizontal

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-05X1-05DH60HV-2P 60 Psi 10 Lps

EBS-05X2-05DH60HV-2P 60 Psi 15 Lps

EBS-05X3-05DH60HV-2P 60 Psi 20 Lps

EBS-7.5X1-7.5DH75HV-2P 75 Psi 12 Lps

EBS-7.5X2-7.5DH75HV-2P 75 Psi 18 Lps

EBS-7.5X3-7.5DH75HV-2P 75 Psi 24 Lps

EBS-10X1-10DH80HV-2P 80 Psi 14 Lps

EBS-10X2-10DH80HV-2P 80 Psi 21 Lps

EBS-10X3-10DH80HV-2P 80 Psi 28 Lps

EBS-15X1-15DH100HV-2P 100 Psi 12.5 Lps

EBS-15X2-15DH100HV-2P 100 Psi 18.75 Lps

EBS-15X3-15DH100HV-2P 100 Psi 25 Lps

EBS-20X1-20DH125HV-2P 125 Psi 12.5 Lps

EBS-20X2-20DH125HV-2P 125 Psi 18.75 Lps

EBS-20X3-20DH125HV-2P 125 Psi 25 Lps

EBS-25X1-25DH100HV-2P 100 Psi 25 Lps

EBS-25X2-25DH100HV-2P 100 Psi 37.5 Lps

EBS-25X3-25DH100HV-2P 100 Psi 50 Lps

.

Página 082 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - Con Bomba Horizontal

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-30X1-30DH130HV-2P 130 Psi 25 Lps

EBS-30X2-30DH130HV-2P 130 Psi 37.5 Lps

EBS-30X3-30DH130HV-2P 130 Psi 50 Lps

EBS-40X1-40DH135HV-2P 135 Psi 31.5 Lps

EBS-40X2-40DH135HV-2P 135 Psi 47.25 Lps

EBS-40X3-40DH135HV-2P 135 Psi 63 Lps

EBS-50X1-50DH150HV-2P 150 Psi 31.5 Lps

EBS-50X2-50DH150HV-2P 150 Psi 47.25 Lps

EBS-50X3-50DH150HV-2P 150 Psi 63 Lps

EBS-60X1-60DH130HV-2P 130 Psi 50 Lps

EBS-60X2-60DH130HV-2P 130 Psi 75 Lps

EBS-60X3-60DH130HV-2P 130 Psi 100 Lps

EBS-75X1-75DH150HV-2P 150 Psi 62 Lps

EBS-75X2-75DH150HV-2P 150 93 Lps

EBS-75X3-75DH150HV-2P 150 Psi 124 Lps

.

Página 083 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con bomba serie SOX

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-05X1-05SOX60LV-2P 60 Psi 7.5 Lps

EBS-05X2-05SOX60LV-2P 60 Psi 11.25 Lps

EBS-05X3-05SOXH60LV-2P 60 Psi 15 Lps

EBS-7.5X1-7.5SOX70LV-2P 70 Psi 7.5 Lps

EBS-7.5X2-7.5SOXH70LV-2P 70 Psi 11.25 Lps

EBS-7.5X3-7.5SOX70LV-2P 70 Psi 15 Lps

EBS-10X1-10SOX60LV-2P 60 Psi 15.5 Lps

EBS-10X2-10SOX60LV-2P 60 Psi 23.25 Lps

EBS-10X3-10SOX60LV-2P 60 Psi 31 Lps

EBS-15X1-15SOX85LV-2P 85 Psi 15.5 Lps

EBS-15X2-15SOX85LV-2P 85 Psi 23.25 Lps

EBS-15X3-15SOX85LV-2P 85 Psi 31 Lps

EBS-15X1-15SOX60LV-2P 60 Psi 25 Lps

EBS-15X2-15SOX60LV-2P 60 Psi 37.5 Lps

EBS-15X3-15SOX60LV-2P 60 Psi 50 Lps

EBS-20X1-20SOX80LV-2P 80 Psi 25 Lps

EBS-20X2-20SX80LV-2P 80 Psi 37.5 Lps

EBS-20X3-20SX80LV-2P 80 Psi 50 Lps

EBS-25X1-25SOX90LV-2P 90 Psi 25 Lps

EBS-25X2-25SOX90LV-2P 90 Psi 37.5 Lps

EBS-25X3-25SOX90LV-2P 90 Psi 50 Lps

EBS-25X1-25SOX65LV-2P 65 Psi 50 Lps

EBS-25X2-25SOX65LV-2P 65 Psi 75 Lps

EBS-25X3-25SOX65LV-2P 65 Psi 100 Lps

EBS-30X1-30SOX75LV-2P 30 2 75 Psi 50 Lps

EBS-30X2-30SOX75LV-2P 75 Psi 75 Lps

EBS-30X3-30SOX75LV-2P 75 Psi 100 Lps

EBS-40X1-40SOX90LV-2P 90 Psi 50 Lps

EBS-40X2-40SOX90LV-2P 90 Psi 75 Lps

EBS-40X2-40SOX90LV-2P 90 Psi 100 Lps

EBS-40X1-40SOX60LV-2P 60 Psi 88 Lps

EBS-40X2-40SOX60LV-2P 60 Psi 132 Lps

EBS-40X2-40SOX60LV-2P 60 Psi 176 Lps

EBS-50X1-50SOX75LV-2P 75 Psi 88 Lps

EBS-50X2-50SOX75LV-2P 75 Psi 132 Lps

EBS-50X3-50SOX75LV-2P 75 Psi 176 Lps

.

Página 084 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con bomba serie SOX

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-05X1-05SOX60HV-2P 60 Psi 7.5 Lps

EBS-05X2-05SOX60HV-2P 60 Psi 11.25 Lps

EBS-05X3-05SOXH60HV-2P 60 Psi 15 Lps

EBS-7.5X1-7.5SOX70HV-2P 70 Psi 7.5 Lps

EBS-7.5X2-7.5SOXH70HV-2P 70 Psi 11.25 Lps

EBS-7.5X3-7.5SOX70HV-2P 70 Psi 15 Lps

EBS-10X1-10SOX60HV-2P 60 Psi 15.5 Lps

EBS-10X2-10SOX60HV-2P 60 Psi 23.25 Lps

EBS-10X3-10SOX60HV-2P 60 Psi 31 Lps

EBS-15X1-15SOX85HV-2P 85 Psi 15.5 Lps

EBS-15X2-15SOX85HV-2P 85 Psi 23.25 Lps

EBS-15X3-15SOX85HV-2P 85 Psi 31 Lps

EBS-15X1-15SOX60HV-2P 60 Psi 25 Lps

EBS-15X2-15SOX60HV-2P 60 Psi 37.5 Lps

EBS-15X3-15SOX60HV-2P 60 Psi 50 Lps

EBS-20X1-20SOX80HV-2P 80 Psi 25 Lps

EBS-20X2-20SX80HV-2P 80 Psi 37.5 Lps

EBS-20X3-20SX80HV-2P 80 Psi 50 Lps

EBS-25X1-25SOX90HV-2P 90 Psi 25 Lps

EBS-25X2-25SOX90HV-2P 90 Psi 37.5 Lps

EBS-25X3-25SOX90HV-2P 90 Psi 50 Lps

EBS-25X1-25SOX65HV-2P 65 Psi 50 Lps

EBS-25X2-25SOX65HV-2P 65 Psi 75 Lps

EBS-25X3-25SOX65HV-2P 65 Psi 100 Lps

EBS-30X1-30SOX75HV-2P 30 2 75 Psi 50 Lps

EBS-30X2-30SOX75HV-2P 75 Psi 75 Lps

EBS-30X3-30SOX75HV-2P 75 Psi 100 Lps

EBS-40X1-40SOX90HV-2P 90 Psi 50 Lps

EBS-40X2-40SOX90HV-2P 90 Psi 75 Lps

EBS-40X2-40SOX90HV-2P 90 Psi 100 Lps

EBS-40X1-40SOX60HV-2P 60 Psi 88 Lps

EBS-40X2-40SOX60HV-2P 60 Psi 132 Lps

EBS-40X2-40SOX60HV-2P 60 Psi 176 Lps

EBS-50X1-50SOX75HV-2P 75 Psi 88 Lps

EBS-50X2-50SOX75HV-2P 75 Psi 132 Lps

EBS-50X3-50SOX75HV-2P 75 Psi 176 Lps

.

Página 085 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-1.5X1-1.5DV120LV-2P 120 Psi 0.75 Lps

EBS-1.5X2-1.5DV120LV-2P 120 Psi 1.15 Lps

EBS-1.5X3-1.5DV120LV-2P 120 Psi 1.5 Lps

EBS-1.5X1-1.5DV145LV-2P 145 Psi 0.75 Lps

EBS-1.5X2-1.5DV145LV-2P 145 Psi 1.15 Lps

EBS-1.5X3-1.5DV145LV-2P 145 Psi 1.5 Lps

EBS-02X1-02DV185LV-2P 185 Psi 0.75 Lps

EBS-02X2-02DV185LV-2P 185 Psi 1.15 Lps

EBS-02X3-02DV185LV-2P 185 Psi 1.5 Lps

EBS-02X1-02DV100LV-2P 100 Psi 1.5 Lps

EBS-02X2-02DV100LV-2P 100 Psi 2.25 Lps

EBS-02X3-02DV100LV-2P 100 Psi 3 Lps

EBS-03X1-03DV155LV-2P 155 Psi 1.5 Lps

EBS-03X2-03DV155LV-2P 155 Psi 2.25 Lps

EBS-03X3-03DV155LV-2P 155 Psi 3 Lps

EBS-04X1-04DV215LV-2P 215 Psi 1.5 Lps

EBS-04X2-04DV215LV-2P 215 Psi 2.25 Lps

EBS-04X3-04DV215LV-2P 215 Psi 3 Lps

.

Página 086 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-03X1-03DV145LV-2P 145 Psi 2 Lps

EBS-03X2-03DV145LV-2P 145 Psi 3 Lps

EBS-03X3-03DV145LV-2P 145 Psi 4 Lps

EBS-04X1-04DV190LV-2P 190 Psi 2 Lps

EBS-04X2-04DV190LV-2P 190 Psi 3 Lps

EBS-04X3-04DV190LV-2P 190 Psi 4 Lps

EBS-04X1-04DV85LV-2P 85 Psi 5.5 Lps

EBS-04X2-04DV85LV-2P 85 Psi 8.25 Lps

EBS-04X3-04DV85LV-2P 85 Psi 11 Lps

EBS-05X1-05DV105LV-2P 105 Psi 5.5 Lps

EBS-05X2-05DV105LV-2P 105 Psi 8.25 Lps

EBS-05X3-05DV105LV-2P 105 Psi 11 Lps

EBS-7.5X1-7.5DV145LV-2P 145 Psi 5.5 Lps

EBS-7.5X2-7.5DV145LV-2P 145 Psi 8.25 Lps

EBS-7.5X3-7.5DV145LV-2P 145 Psi 11 Lps

.

Página 087 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-10X1-10DV180LV-2P 180 Psi 5.5 Lps

EBS-10X2-10DV180LV-2P 180 Psi 8.25 Lps

EBS-10X3-10DV180LV-2P 180 Psi 11 Lps

EBS-10X1-10DV220LV-2P 220 Psi 5.5 Lps

EBS-10X2-10DV220LV-2P 220 Psi 8.25 Lps

EBS-10X3-10DV220LV-2P 220 Psi 11 Lps

EBS-10X1-10DV90LV-2P 90 Psi 10 Lps

EBS-10X2-10DV90LV-2P 90 Psi 15 Lps

EBS-10X3-10DV90LV-2P 90 Psi 20 Lps

EBS-15X1-15DV140LV-2P 140 Psi 10 Lps

EBS-15X2-15DV140LV-2P 140 Psi 15 Lps

EBS-15X3-15DV140LV-2P 140 Psi 20 Lps

EBS-20X1-20DV200LV-2P 200 Psi 10 Lps

EBS-20X2-20DV200LV-2P 200 Psi 15 Lps

EBS-20X3-20DV200LV-2P 200 Psi 20 Lps

.

Página 088 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-25X1-25DV240LV-2P 240 Psi 10 Lps

EBS-25X2-25DV240LV-2P 240 Psi 15 Lps

EBS-25X3-25DV240LV-2P 240 Psi 20 Lps

EBS-30X1-30DV250LV-2P 250 Psi 15 Lps

EBS-30X2-25DV250LV-2P 250 Psi 22.5 Lps

EBS-30X3-25DV250LV-2P 250 Psi 30 Lps

EBS-40X1-40DV280LV-2P 280 Psi 15 Lps

EBS-40X2-40DV280LV-2P 280 Psi 22.5 Lps

EBS-40X3-40DV280LV-2P 280 Psi 30 Lps

EBS-50X1-50DV240LV-2P 240 Psi 25 Lps

EBS-50X2-50DV240LV-2P 240 Psi 37.5 Lps

EBS-50X3-50DV240LV-2P 240 Psi 50 Lps

EBS-60X1-60DV210LV-2P 210 Psi 31 Lps

EBS-60X2-60DV210LV-2P 210 Psi 46.5 Lps

EBS-60X3-60DV210LV-2P 210 Psi 62 Lps

.

Página 089 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-1.5X1-1.5DV120HV-2P 120 Psi 0.75 Lps

EBS-1.5X2-1.5DV120HV-2P 120 Psi 1.15 Lps

EBS-1.5X3-1.5DV120HV-2P 120 Psi 1.5 Lps

EBS-1.5X1-1.5DV145HV-2P 145 Psi 0.75 Lps

EBS-1.5X2-1.5DV145HV-2P 145 Psi 1.15 Lps

EBS-1.5X3-1.5DV145HV-2P 145 Psi 1.5 Lps

EBS-02X1-02DV185HV-2P 185 Psi 0.75 Lps

EBS-02X2-02DV185HV-2P 185 Psi 1.15 Lps

EBS-02X3-02DV185HV-2P 185 Psi 1.5 Lps

EBS-02X1-02DV100HV-2P 100 Psi 1.5 Lps

EBS-02X2-02DV100HV-2P 100 Psi 2.25 Lps

EBS-02X3-02DV100HV-2P 100 Psi 3 Lps

EBS-03X1-03DV155HV-2P 155 Psi 1.5 Lps

EBS-03X2-03DV155HV-2P 155 Psi 2.25 Lps

EBS-03X3-03DV155HV-2P 155 Psi 3 Lps

EBS-04X1-04DV215HV-2P 215 Psi 1.5 Lps

EBS-04X2-04DV215HV-2P 215 Psi 2.25 Lps

EBS-04X3-04DV215HV-2P 215 Psi 3 Lps

EBS-03X1-03DV145HV-2P 145 Psi 2 Lps

EBS-03X2-03DV145HV-2P 145 Psi 3 Lps

EBS-03X3-03DV145HV-2P 145 Psi 4 Lps

EBS-04X1-04DV190HV-2P 190 Psi 2 Lps

EBS-04X2-04DV190HV-2P 190 Psi 3 Lps

EBS-04X3-04DV190HV-2P 190 Psi 4 Lps

EBS-04X1-04DV85HV-2P 85 Psi 5.5 Lps

EBS-04X2-04DV85HV-2P 85 Psi 8.25 Lps

EBS-04X3-04DV85HV-2P 85 Psi 11 Lps

EBS-05X1-05DV105HV-2P 105 Psi 5.5 Lps

EBS-05X2-05DV105HV-2P 105 Psi 8.25 Lps

EBS-05X3-05DV105HV-2P 105 Psi 11 Lps

EBS-7.5X1-7.5DV145HV-2P 145 Psi 5.5 Lps

EBS-7.5X2-7.5DV145HV-2P 145 Psi 8.25 Lps

EBS-7.5X3-7.5DV145HV-2P 145 Psi 11 Lps

.

Página 090 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS - con Bomba Vertical

.

440 V @ 3500 RPM

EBS-10X1-10DV180HV-2P 180 Psi 5.5 Lps

EBS-10X2-10DV180HV-2P 180 Psi 8.25 Lps

EBS-10X3-10DV180HV-2P 180 Psi 11 Lps

EBS-10X1-10DV220HV-2P 220 Psi 5.5 Lps

EBS-10X2-10DV220HV-2P 220 Psi 8.25 Lps

EBS-10X3-10DV220HV-2P 220 Psi 11 Lps

EBS-10X1-10DV90HV-2P 90 Psi 10 Lps

EBS-10X2-10DV90HV-2P 90 Psi 15 Lps

EBS-10X3-10DV90HV-2P 90 Psi 20 Lps

EBS-15X1-15DV140HV-2P 140 Psi 10 Lps

EBS-15X2-15DV140HV-2P 140 Psi 15 Lps

EBS-15X3-15DV140HV-2P 140 Psi 20 Lps

EBS-20X1-20DV200HV-2P 200 Psi 10 Lps

EBS-20X2-20DV200HV-2P 200 Psi 15 Lps

EBS-20X3-20DV200HV-2P 200 Psi 20 Lps

EBS-25X1-25DV240HV-2P 240 Psi 10 Lps

EBS-25X2-25DV240HV-2P 240 Psi 15 Lps

EBS-25X3-25DV240HV-2P 240 Psi 20 Lps

EBS-30X1-30DV250HV-2P 250 Psi 15 Lps

EBS-30X2-25DV250HV-2P 250 Psi 22.5 Lps

EBS-30X3-25DV250HV-2P 250 Psi 30 Lps

EBS-40X1-40DV280HV-2P 280 Psi 15 Lps

EBS-40X2-40DV280HV-2P 280 Psi 22.5 Lps

EBS-40X3-40DV280HV-2P 280 Psi 30 Lps

EBS-50X1-50DV240HV-2P 240 Psi 25 Lps

EBS-50X2-50DV240HV-2P 240 Psi 37.5 Lps

EBS-50X3-50DV240HV-2P 240 Psi 50 Lps

EBS-60X1-60DV210HV-2P 210 Psi 31 Lps

EBS-60X2-60DV210HV-2P 210 Psi 46.5 Lps

EBS-60X3-60DV210HV-2P 210 Psi 62 Lps

.

Página 091 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (Presión Constante)

Serie EBS

Los equipos con bomba horizontal incluyen: (descripción detallada)

Los equipos con bomba vertical incluyen: (descripción detallada)

.

Página 092 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (presión constante)

Serie EBS residencial - con bomba horizontal

.

220 V @ 3500 RPM

EBS-01DH30LV-WX102TK 30 Psi

EBS-02DH40LV-WX102TK 40 Psi

EBS-03DH50LV-WX102TK 50 Psi

EBS-1.6DH70LV-2P-WX102TK 70 Psi

EBS-2.2DH60LV-2P-WX102TK 60 Psi

EBS-2.9DH75LV-2P-WX102TK 75 Psi

EBSR-01X1-01DH30LV-WX102TK 30 Psi

EBSR-02X1-02DH40LV-WX102TK 40 Psi

EBSR-03X1-03DH50LV-WX102TK 50 Psi

EBSR-1.6X1-1.6DH70LV-WX102TK 70 Psi

EBSR-2.2X1-2.2DH60LV-WX102TK 60 Psi

EBSR-2.9X1-2.9DH75LV-WX102TK 75 Psi

.

Página 093 - Equipos Integrados

Equipos Booster System (presión constante)

.

Serie EBS residencial - con bomba sumergible

EBS-01DSP2507V-2P-WX102TK 55 Psi

EBS-01DSP2509V-2P-WX102TK 80 Psi

EBS-01DSP2511V-2P-WX102TK 100 Psi

EBS-01DSP4005LV-2P-WX102TK 40 Psi

EBS-01DSP4007LV-2P-WX102TK 60 Psi

EBS-01DSP7503LV-2P-WX102TK 30 Psi

.

Página 094 - Equipos Integrados

Sistemas Hidroneumáticos

(presión variable)

.

Símplex con bomba NB (con tanque)

EHS-NBT1-0.5-2-WX102TK 20-30 Psi 60 Lpm

EHS-NBT1-1-2-WX102TK 20-35 Psi 140 Lpm

EHS-NB1-1.5-2-WX102TK 20-40 Psi 160 Lpm

EHS-NB1-2-2-WX102TK 20-50 Psi 200 Lpm

Símplex con bomba JET (con tanque)

EHS-JB¾-0.75-2-WX102TK 40-60 Psi 56 Lpm

EHS-JB1-1-2-WX102TK 40-65 Psi 56 Lpm

Símplex con bomba SP (con tanque)

EHS-SP1¼-0.5-2-WX102TK 60-90 Psi 37 Lpm

EHS-SP1½-1-2-WX102TK 50-70 Psi 94 Lpm

.

Página 095 - Equipos Integrados

Sistemas hidroneumáticos residenciales

con bombas multietapas horizontales

.

Con tanque Water Pro®

EHS-MH605-1.1-1 /WP26 40-60 Psi 35 Lpm

EHS-MH605-1.1-2 /WP44 40-60 Psi 35 Lpm

EHS-MH606-1.4-2 /WP44 55-75 Psi 40 Lpm

.

Con tanque Well-X-Trol Tuf-Kote™

EHS-MH605-1.1-1 /WX102TX 40-60 Psi 35 Lpm

EHS-MH605-1.1-2 /WX102TX 40-60 Psi 35 Lpm

EHS-MH606-1.4-2 /WX102TK 55-75 Psi 40 Lpm

EHS-MH906-1.6-2 /WX102TK 65-85 Psi 30 Lpm

Sistemas hidroneumáticos residenciales

.

Página 096 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHD

.

Dúplex con bomba centrífuga horizontal (sin tanque)

EHD-NBT1-1-2 -LV 25-45 Psi 73 Gpm

EHD-IC1¼-1.5-2 -LV 25-45 112Gpm

EHD-IB1½-3-2 -LV 25-45 170 Gpm

EHD-IB2-5-2 -LV 25-45 313 Gpm

EHD-IB2½-10-2 -LV 25-45 544 Gpm

EHD-IC1¼-2-2 -LV 35-55 121 Gpm

EHD-IB1½-5-2 -LV 35-55 221 Gpm

EHD-IB2-7.5-2 -LV 35-55 367 Gpm

EHD-IC1¼-3-2 -LV 30-50 119 Gpm

EHD-IA1-5-2 -LV 40-60 128 Gpm

EHD-IB1½-7.5-2 -LV 40-60 255 Gpm

EHD-IB2-10-2 -LV 40-60 391 Gpm

EHD-IB2½-15-2 -LV 40-60 646 Gpm

EHD-IA1½-5-2 -LV 50-70 153 Gpm

EHD-IA1½-7.5-2 -LV 60-90 179 Gpm

EHD-IA1-7.5-2 -LV 60-90 162 Gpm

EHD-IA1½-10-2 -LV 70-100 196 Gpm

.

Página 097 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHD

.

Dúplex con bomba centrífuga horizontal (1 tanque)\

EHD-NBT1-1-2 -WP119-LV 25-45 Psi 73 Gpm

EHD-IC1¼-1.5-2 -WP119-LV 25-45 Psi 112 Gpm

EHD-IB1½-3-2 -WP119-LV 25-45 Psi 170 Gpm

EHD-IB2-5-2 -WP119-LV 25-45 Psi 313 Gpm

EHD-IB2½-10-2 -WP119-LV 25-45 Psi 544 Gpm

EHD-IC1¼-2-2 -WP119-LV 35-55 Psi 121 Gpm

EHD-IB1½-5-2 -WP119-LV 35-55 Psi 221 Gpm

EHD-IB2-7.5-2 -WP119-LV 35-55 Psi 367 Gpm

EHD-IC1¼-3-2 -WP119-LV 30-50 Psi 119 Gpm

EHD-IA1-5-2 -WP119-LV 40-60 Psi 128 Gpm

EHD-IB1½-7.5-2 -WP119-LV 40-60 Psi 255 Gpm

EHD-IB2-10-2 -WP119-LV 40-60 Psi 391 Gpm

EHD-IB2½-15-2 -WP119-LV 40-60 Psi 646 Gpm

EHD-IA1½-5-2 -WP119-LV 50-70 Psi 153 Gpm

EHD-IA1½-7.5-2 -WP119-LV 60-90 Psi 179 Gpm

EHD-IA1-7.5-2 -WP119-LV 60-90 Psi 162 Gpm

EHD-IA1½-10-2 -WX350TK-LV 70-100 Psi 196 Gpm

.

Página 098 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHD

.

Dúplex con bomba centrífuga horizontal (2 tanques)

EHD-NBT1-1-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 73 Gpm

EHD-IC1¼-1.5-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 112 Gpm

EHD-IB1½-3-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 170 Gpm

EHD-IB2-5-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 313 Gpm

EHD-IB2½-10-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 544 Gpm

EHD-IC1¼-2-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 121 Gpm

EHD-IB1½-5-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 221 Gpm

EHD-IB2-7.5-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 367 Gpm

EHD-IC1¼-3-2 -2WP119-LV 30-50 Psi 119 Gpm

EHD-IA1-5-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 128 Gpm

EHD-IB1½-7.5-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 255 Gpm

EHD-IB2-10-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 391 Gpm

EHD-IB2½-15-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 646 Gpm

EHD-IA1½-5-2 -2WP119-LV 50-70 Psi 153 Gpm

EHD-IA1½-7.5-2 -2WP119-LV 60-90 Psi 179 Gpm

EHD-IA1-7.5-2 -2WP119-LV 60-90 Psi 162 Gpm

EHD-IA1½-10-2 -2WX350TK-LV 70-100 Psi 196 Gpm

.

Página 099 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHT

.

Tríplex con bomba centrífuga horizontal (sin tanque)

EHT-NBT1-1-2 -LV 25-45 Psi 110 Gpm

EHT-IC1¼-1.5-2 -LV 25-45 Psi 168 Gpm

EHT-IB1½-3-2 -LV 25-45 Psi 255 Gpm

EHT-IB2-5-2 -LV 25-45 Psi 469 Gpm

EHT-IB2½-10-2 -LV 25-45 Psi 816 Gpm

EHT-IC1¼-2-2 -LV 35-55 Psi 204 Gpm

EHT-IB1½-5-2 -LV 35-55 Psi 332 Gpm

EHT-IB2-7.5-2 -LV 35-55 Psi 551 Gpm

EHT-IC1¼-3-2 -LV 30-50 Psi 179 Gpm

EHT-IA1-5-2 -LV 40-60 Psi 191 Gpm

EHT-IB1½-7.5-2 -LV 40-60 Psi 383 Gpm

EHT-IB2-10-2 -LV 40-60 Psi 587 Gpm

EHT-IB2½-15-2 -LV 40-60 Psi 969 Gpm

EHT-IA1½-5-2 -LV 50-70 Psi 230 Gpm

EHT-IA1½-7.5-2 -LV 60-90 Psi 268 Gpm

EHT-IA1-7.5-2 -LV 60-90 Psi 242 Gpm

EHT-IA1½-10-2 -LV 70-100 Psi 293 Gpm

.

Página 100 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHT

.

Tríplex con bomba centrífuga horizontal (1 tanque)

EHT-NBT1-1-2 -WP119-LV 25-45 Psi 110 Gpm

EHT-IC1¼-1.5-2 -WP119-LV 25-45 Psi 168 Gpm

EHT-IB1½-3-2 -WP119-LV 25-45 Psi 255 Gpm

EHT-IB2-5-2 -WP119-LV 25-45 Psi 469 Gpm

EHT-IB2½-10-2 -WP119-LV 25-45 Psi 816 Gpm

EHT-IC1¼-2-2 -WP119-LV 35-55 Psi 204 Gpm

EHT-IB1½-5-2 -WP119-LV 35-55 Psi 332 Gpm

EHT-IB2-7.5-2 -WP119-LV 35-55 Psi 551 Gpm

EHT-IC1¼-3-2 -WP119-LV 30-50 Psi 179 Gpm

EHT-IA1-5-2 -WP119-LV 40-60 Psi 191 Gpm

EHT-IB1½-7.5-2 -WP119-LV 40-60 Psi 383 Gpm

EHT-IB2-10-2 -WP119-LV 40-60 Psi 587 Gpm

EHT-IB2½-15-2 -WP119-LV 40-60 969 Gpm

EHT-IA1½-5-2 -WP119-LV 50-70 Psi 230 Gpm

EHT-IA1½-7.5-2 -WP119-LV 60-90 Psi 268 Gpm

EHT-IA1-7.5-2 -WP119-LV 60-90 Psi 242 Gpm

EHT-IA1½-10-2 -WX350TK-LV 70-100 Psi 293 Gpm

.

Página 101 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

Serie EHT

.

Tríplex con bomba centrífuga horizontal (2 tanques)

EHT-NBT1-1-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 110 Gpm

EHT-IC1¼-1.5-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 168 Gpm

EHT-IB1½-3-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 255 Gpm

EHT-IB2-5-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 469 Gpm

EHT-IB2½-10-2 -2WP119-LV 25-45 Psi 816 Gpm

EHT-IC1¼-2-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 204 Gpm

EHT-IB1½-5-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 332 Gpm

EHT-IB2-7.5-2 -2WP119-LV 35-55 Psi 551 Gpm

EHT-IC1¼-3-2 -2WP119-LV 30-50 Psi 179 Gpm

EHT-IA1-5-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 191 Gpm

EHT-IB1½-7.5-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 383 Gpm

EHT-IB2-10-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 587 Gpm

EHT-IB2½-15-2 -2WP119-LV 40-60 Psi 969 Gpm

EHT-IA1½-5-2 -2WP119-LV 50-70 Psi 230 Gpm

EHT-IA1½-7.5-2 -2WP119-LV 60-90 Psi 268 Gpm

EHT-IA1-7.5-2 -2WP119-LV 60-90 Psi 242 Gpm

EHT-IA1½-10-2 -2WX350TK-LV 70-100 Psi 293 Gpm

.

Página 102 - Equipos Integrados

Equipos Pressure System

Sistemas hidroneumáticos de presión variable

.

Serie EHD / EHT

Estos equipos incluyen: (descripción detallada)

.

Página 103 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

Sistemas contraincendio integrados

Serie FPS

.

Diésel / Jockey (D+J)

FPS-IA1½-MD191 / BMV2-70-203 100 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-MD191 / BMV2-70-203 100 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-3TNV70 / BMV2-70-203 110 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½XH-3TNV88 / BMV1-110-153 110 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½XH-4TNV88 / BMV1-110-153 110 Psi 125 Gpm

FPS-IA1½XH-KDW2204 / BMV1-110-153 110 Psi 125 Gpm

FPS-IA2EXH-3TNV88 / BMV2-70-203 100 200 Psi Gpm

FPS-IA2EXH-KDW1603 / BMV1-110-153 110 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-4TNV88 / BMV1-110-153 100 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW2204 / BMV1-110-153 100 Psi 250 Gpm

FPS-IA1½XHH-4TNV88 / BMV1-130-153 150 Psi 150 Gpm

FPS-IA1½XHH-KDW2204 / BMV1-130-153 150 Psi 150 Gpm

FPS-IA2½BJM-4TNV98 / BMV4-80-403 100 Psi 400 Gpm

FPS-IA2½BJM-4045DF / BMV4-80-403 120 Psi 450 Gpm

FPS-IA2½BJM-4045TF / BMV4-80-403 120 Psi 500 Gpm

FPS-IA3BJM-4045DF / BMV4-80-403 115 Psi 600 Gpm

FPS-IA3BJM-4045TF / BMV4-80-403 120 Psi 700 Gpm

FPS-IA3BJM-6068TF / BMV4-80-403 120 Psi 800 Gpm

FPS-IA4BJH-4045TF / BMV4-80-403 120 Psi 900 Gpm

FPS-IA4BJH-6068TF / BMV4-80-403 115 Psi 1000 Gpm

FPS-IA4BU-4045TF / BMV4-100-503 150 Psi 500 Gpm

FPS-IA4BU-6068TF / BMV4-120-503 120 Psi 1000 Gpm

FPS-IA6BJM-4045TF / BMV4-80-403 110 Psi 1200 Gpm

FPS-IA6BJM-6068TF / BMV4-80-403 115 Psi 1500 Gpm

.

Página 104 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

Sistemas contraincendio integrados

Serie FPS

.

Diésel / jockey

Estos equipos incluyen: (descripción detallada)

.

Página 105 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

Sistemas contraincendio integrados

Serie FPS

.

Diésel / Eléctrica a tensión plena (D+E)

FPS-IA1½-MD191 / IA1½-10-2 90 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½-MD191 / IA1½-15-2 100 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-MD191 / IA1½H-15-2 100 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-3TNV70 / IA1½-15-2 110 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-3TNV70 / IA1½H-15-2 110 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½H-3TNV82 / IA1½H-20-2 115 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½XH-3TNV88 / IA1½XH-20-2 100 Psi 150 Gpm

FPS-IA1½XH-4TNV88 / IA1½XH-20-2 125 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½XH-KDW2204 / IA1½XH-20-2 125 Psi 100 Gpm

FPS-IA1½XHH-4TNV88 / IA2H-25-2 120 Psi 200 Gpm

FPS-IA1½XHH-KDW2204 / IA2H-25-2 120 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-3TNV88 / IA2H-25-2 100 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-3TNV88 / IA2½-25-2 100 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW1603 / IA1½H-20-2 125 Psi 100 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW1603 / IA2H-25-2 100 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW1603 / IA2½-25-2 100 Psi 250 Gpm

.

Página 106 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

Sistemas contraincendio integrados

Serie FPS

.

Diésel / eléctrica arranque suave (D+E)

FPS-IA1½XHH-4TNV88 / IA2EH-30-2 135 Psi 150 Gpm

FPS-IA1½XHH-KDW2204 / IA2EH-30-2 135 Psi 150 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW1603 / IA2H-30-2 120 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-4TNV88 / IA2EH-30-2 125 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW2204 / IA2EH-30-2 125 Psi 200 Gpm

FPS-IA2EXH-4TNV88 / IA2EH-40-2 125 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW2204 / IA2EH-40-2 125 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-4TNV88 / IA2½-30-2 110 Psi 250 Gpm

FPS-IA2EXH-KDW2204 / IA2½-30-2 110 Psi 250 Gpm

FPS-IA2½BJM-4TNV98 / IA2EH-40-2 140 Psi 250 Gpm

FPS-IA2½BJM-4TNV98 / IA2EXH-50-2 145 Psi 250 Gpm

FPS-IA2½BJM-4045DF / IA2½H-60-2 120 Psi 400 Gpm

FPS-IA2½BJM-4045TF / IA2½H-75-2 130 Psi 500 Gpm

FPS-IA3BJM-6068TF / IA4-75-2 115 Psi 750 Gpm

FPS-IA4BJH-4045DF / IA4-75-2 100 Psi 600 Gpm

FPS-IA4BJH-4045TF / IA4-100-2 120 Psi 900 Gpm

FPS-IA4BJH-6068TF / IA4-125-2 120 Psi 1000 Gpm

FPS-IA4BU-4045TF / IA2½H-75-2 115 / 75 500 TC 150 500 Gpm

FPS-IA4BU-6068TF / IA4-125-2 170 / 125 750 TC 120 1000 Gpm

.

Página 107 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

Sistemas contraincendio integrados

Serie FPS

.

Diésel / eléctrico

Estos equipos incluyen: (descripción detallada)

.

Página 108 - Equipos Integrados

Paquete bomba jockey

para sistemas contraincendio integrados

.

Bomba multietapas vertical serie BMV

1 JBMV1-110-153-2P-LV 120 Psi 7 Gpm

2 JBMV1-130-153-2P-LV 140 Psi 7 Gpm

3 JBMV2-70-203-2P-LV 110 Psi 10 Gpm

4 JBMV2-110-303-2P-LV 145 Psi 13 Gpm

5 JBMV3-110-203-2P-LV 110 Psi 15 Gpm

6 JBMV3-150-303-2P-LV 145 Psi 16 Gpm

7 JBMV4-80-403-2P-LV 120 Psi 26 Gpm

8 JBMV4-100-503-2P-LV 145 Psi 26 Gpm

9 JBMV8-60-503-2P-LV 110 Psi 40 Gpm

10 JBMV8-80-753-2P-LV 140 Psi 45 Gpm

11 JBMV16-60-1503-2P-LV 110 Psi 40 Gpm

.

Bomba sumergible serie SP

1 JSP-1015-2P-LV 130 Psi 10 Gpm

2 JSP-1813-2P-LV 130 Psi 13 Gpm

3 JSP-2515-2P-LV 145 Psi 20 Gpm

4 JSP-4012-2P-LV 125 Psi 30 Gpm

5 JSP-4015-2P-LV 130 Psi 40 Gpm

6 JSP-7512-2P-LV 135 Psi 50 Gpm

7 JSP-9009-2P-LV 160 Psi 66 Gpm

8 JSP-15008-2P-LV 160 Psi 100 Gpm

.

Página 109 - Equipos Integrados

Equipos Fire Pump System

de cabezal engranado

.

Serie FPS

FPS-BMV32-82-3003 / BMV32-82 / 3TNV88 / BMV2-150-403 250 Psi 100 Gpm

FPS-BMV42-60-5003 / BMV42-60 / 4TNV98 / BMV2-180-503 270 Psi 150 Gpm

FPS-BMV65-52-6003 / BMV65-52 / 4TNV98 / BMV2-150-403 225 Psi 200 Gpm

FPS-BMV65-52-6003 / BMV65-52 / 4TNV98 / BMV2-150-403 200 Psi 250 Gpm

.

Página 110 - ECI Equipos Contraincendio

Serie ECI

.

Lombardini (acoplado directamente)

ECI-IA1½-MD191

ECI-IA1½H-MD191

.

Kohler (acoplado directamente mediante SAE)

ECI-IA1½-KDW1603

ECI-IA1½H-KDW1603

ECI-IA2H-KDW1603

ECI-IA2EH-KDW1603

ECI-IA2EXH-KDW1603

ECI-IA1½XH-KDW2204

ECI-IA1½XHH-KDW2204

ECI-IA2H-KDW2204

ECI-IA2EXH-KDW2204

ECI-IA2½-KDW2204

ECI-IA3H-KDW2204

.

Página 111 - ECI Equipos Contraincendio

Serie ECI

.

Yanmar

ECI-IA 1½H-3TNV70

ECI-IA 1½H-3TNV82

ECI-IA 1½H-3TNV88

ECI-IA1½XH-3TNV82

ECI-IA1½XH-3TNV88

ECI-IA1½XH-4TNV88

ECI-IA1½XHH-3TNV88

ECI-IA1½XHH-4TNV88

ECI-IA2H-3TNV82

ECI-IA2H-3TNV88

ECI-IA2H-4TNV88

ECI-IA2H-4TNV98

ECI-IA2EXH-3TNV88

ECI-IA2EXH-4TNV88

ECI-IA2EXH-4TNV98

ECI-IA2½-4TNV88

ECI-IA2½-4TNV98

ECI-IA2½BJM-4TNV98

ECI-IA3H-4TNV88

ECI-IA3H-4TNV98

.

Página 112 - ECI Equipos Contraincendio

Serie ECI

.

John Deere

ECI-IA2½ BJM-4045DF

ECI-IA2½ BJM-4045TF

ECI-IA3BJM-4045DF

ECI-IA3BJM-4045TF

ECI-IA3BJM-6068TF

ECI-IA4BJH-4045DF

ECI-IA4BJH-4045TF

ECI-IA4BJH-6068TF

ECI-IA6BJM-4045TF

ECI-IA6BJM-6068TF

.

Página 113 - ECI Equipos Contraincendio

De cabezal engranado

.

Serie ECI

ECI-BMV32-82/3TNV88 250 Psi 100 Gpm

ECI-BMV42-60/4TNV98 270 Psi 150 Gpm

ECI-BMV65-52/4TNV98 225 Psi 200 Gpm

ECI-BMV65-52/4TNV98 200 Psi 250 Gpm

ECI-BMVF120-52/4045TF 180 Psi 500 Gpm

ECI-BMVF150-42/4045TF 165 Psi 600 Gpm

ECI-BMVF200-32A/6068TF  190 Psi 750 Gpm

.

Página 114 - ECI Equipos Contraincendio

Bomba vertical de turbina para equipos contraincendio

.

Motor a diésel con cabezal engranado

BTVD-10X4X4/3TNV70 100 Psi 100 Gpm

BTVD-10X4X4/3TNV82 150 Psi 100 Gpm

BTVD-10X4X4/3TNV88 200 Psi 100 Gpm

BTVD-10X4X4/4TNV88 250 Psi 100 Gpm

BTVD-10X4X4/3TNV82 100 Psi 200 Gpm

BTVD-10X4X4/3TNV88 150 Psi 200 Gpm

BTVD-16½X4X4/4TNV88 200 Psi 200 Gpm

BTVD-16½X4X4/4TNV98 250 Psi 200 Gpm

BTVD-12X6X6/3TNV88 100 Psi 300 Gpm

BTVD-16½X6X6/4TNV98 150 Psi 300 Gpm

BTVD-16½X6X6/4045DF 200 Psi 300 Gpm

BTVD-16½X6X6/4045DF 250 Psi 300 Gpm

BTVD-16½X6X6/4TNV98 100 Psi 500 Gpm

BTVD-16½X6X6/4045DF 150 Psi 500 Gpm

BTVD-16½X6X6/4045TF 200 Psi 500 Gpm

BTVD-16½X6X6/6068TF 250 Psi 500 Gpm

BTVD-16½X8X8/4045DF 100 Psi 750 Gpm

BTVD-16½X8X8/4045TF 150 Psi 750 Gpm

BTVD-20X8X8/6068TF 200 Psi 750 Gpm

BTVD-16½X8X8/4045TF 100 Psi 1000 Gpm

BTVD-20X8X8/6068TF 150 Psi 1000 Gpm

.

Página 115 - ECI Equipos Contraincendio

Bomba vertical de turbina para equipos contraincendio

.

Motor eléctrico eficiencia premium

BTVE-10X4X4-15-2 100 Psi 100 Gpm

BTVE-10X4X4-20-2 150 Psi 100 Gpm

BTVE-10X4X4-30-2 200 Psi 100 Gpm

BTVE-10X4X4-40-2 250 Psi 100 Gpm

BTVE-10X4X4-20-2 100 Psi 200 Gpm

BTVE-10X4X4-30-2 150 Psi 200 Gpm

BTVE-16½X4X4-40-2 200 Psi 200 Gpm

BTVE-16½X4X4-50-2 250 Psi 200 Gpm

BTVE-12X6X6-30-4 100 Psi 300 Gpm

BTVE-16½X6X6-50-4 150 Psi 300 Gpm

BTVE-16½X6X6-60-4 200 Psi 300 Gpm

BTVE-16½X6X6-75-4 250 Psi 300 Gpm

BTVE-16½X6X6-50-4 100 Psi 500 Gpm

BTVE-16½X6X6-75-4 150 Psi 500 Gpm

BTVE-16½X6X6-100-4 200 Psi 500 Gpm

BTVE-16½X6X6-125-4 250 Psi 500 Gpm

BTVE-16½X8X8-75-4 100 Psi 750 Gpm

BTVE-16½X8X8-100-4 150 Psi 750 Gpm

BTVE-20X8X8-125-4 200 Psi 750 Gpm

BTVE-20X8X8-200-4 250 Psi 750 Gpm

BTVE-16½X8X8-100-4 100 Psi 1000 Gpm

BTVE-20X8X8-150-4 150 Psi 1000 Gpm

BTVE-20X8X8-200-4 200 Psi 1000 Gpm

BTVE-20X8X8-250-4 250 Psi 1000 Gpm

.

Página 116 - ECI Equipos Contraincendio

Tanques de combustible para equipos contraincendio

100 litros

200 litros

350 litros

500 litros

750 litros

.

Página 117 - Accesorios

Para equipos integrados

.

31060015A Interruptor de presión (KPI-35) 0.2-8 kg/cm² marca Danfoss.

31060015B Interruptor de presión (KPI-36) 4-12 kg/cm² marca Danfoss.

31060015C Interruptor de presión (KPI-38) 8-28 kg/cm² marca Danfoss.

31120001D Manómetro Barmesa con baño de glicerina, carátula de 2½", 1/4" NPT, rango 0 - 100 y 0 - 200 PSI

31120001E Manómetro Barmesa con baño de glicerina, carátula de 4", 1/4" NPT, rango 0 - 200 PSI

.

Tarjetas de comunicación para equipos FPS

31120920B Tarjeta de comunicación GPRS

31120920C Tarjeta de comunicación Ethernet

31120930D Tarjeta de comunicación RS-232 / RS-485

EQUIPOS INTEGRADOS

Filtros activos

Holograma - Equipo Original...

Holograma - Equipo Original - Sello de Autenticidad - Barmesa Pumps - Barnes de México

SIN CARGO, COSTO CERO.

- Para Equipos Integrados en Planta Barmesa, con Procedimientos y Control de Calidad (En contra de algunos equipos ofrecidos en el mercado, que se integran en Talleres improvisados y sin ralizar pruebas).

- Certificado de pruebas hidráulicas en laboratorio Barmesa con parámetros de calibración (las pruebas se realizan por un lapso de 2 o 3 horas continuas más 12 horas de pruebas de hermeticidad).

- Certificado de calidad Barmesa con número de serie.

Ver /Bajar - Lista de Precios - Catálogo

Precio 0 *USD ó MXN (-Descto)