▷ BOMBAS CENTRIFUGAS - Barmesa Pumps - Barnes de México SA de CV

CENTRÍFUGAS

Página 008 - Centrífugas Alta Presión

Motor a Diésel CAP

.

Kohler CAPDK (Acoplados Directamente Mediante SAE)

IA1½-KDW1603 2" x 1½" x 9 R

IA1½H-KDW1603 2" x 1½" x 9 R

IA2H-KDW1603 2½" x 2" x 9 R

IA2EH-KDW1603 3" x 2½" x 9 R

IA2EXH-KDW1603 3" x 2" x 10 R

IA2½-KDW1603 3" x 2" x 9 R

IA1½XH-KDW2204 2" x 1½" x 10 R

IA1½-XHH-KDW2204 2" x 1½" x 10 R

IA2H-KDW2204 2½" x 2" x 9 R

IA2EXH-KDW2204 3" x 2" x 10 R

IA2½-KDW2204 3" x 2½" x 9 R

IA3H-KDW2204 4" x 3" x 9 R

.

Lombardini CAPDL (Acoplados Directamente)

IA1½ MD-191 2" x 1½" x 9 R

IA1½H-MD-191 2" x 1½" x 9 R 

.

Yanmar CAPDY

IA1½-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

IA1½H-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

IA1½H-3TNV82 2" x 1½" x 9 R

IA1½H-3TNV88 2" x 1½" x 9 R

IA1½XH-3TNV70 2" x 1½" x 9 R

IA1½XH-3TNV82 2" x 1½" x 9 R

IA1½XH-3TNV88 2" x 1½" x 10 R

IA1½XH-4TNV88 2" x 1½" x 10 R

IA1½ XHH-3TNV88 2" x 1½" x 10 R

.

Página 009 - Centrífugas Alta Presión

Motor a Diésel

.

Yanmar CAPDY

IA1½ XHH-4TNV88 2" x 1½" x 10 R

IA2H-3TNV70 2½" x 2" x 9 R

IA2H-3TNV82 2½" x 2" x 9 R

IA2H-3TNV88 2½" x 2" x 9 R

IA2H-4TNV88 2½" x 2" x 9 R

IA2H-4TNV98 2½" x 2" x 9 R

IA2EXH-3TNV82 3" x 2" x 10 R

IA2EXH-3TNV88 3" x 2" x 10 R

IA2EXH-4TNV88 3" x 2" x 10 R

IA2EXH-4TNV98 3" x 2" x 10 R

IA2½-4TNV88 3" x 2½" x 9 R

IA2½-4TNV98 3" x 2½" x 9 R

IA2½ BJM-4TNV98 4" x 2½" x 13 B

IA3H-3TNV82 4" x 3" x 9 R

IA3H-3TNV88 4" x 3" x 9 R

IA3H-4TNV88 4" x 3" x 9 R

IA3H-4TNV98 4" x 3" x 9 R

.

John Deere CAPDJD

IA2½ BJM-4045D 4" x 2½" x 13 B

IA2½ BJM-4045T 4" x 2½" x 13 B

IA3BJM-4045DF 4" x 3" x 13 B

IA3BJM-4045TF 4" x 3" x 13 B

IA3BJM-6068TF 4" x 3" x 13 B

IA4BJH-4045DF 6" x 4" x 13 B

IA4BJH-4045TF 6" x 4" x 13 B

IA4BJH-6068TF 6" x 4" x 13 B

IA4BU-6068TF 6" x 4" x 13 B

IA6BJM-4045TF 8" x 6" x 13 B

IA6BJM-6068TF 8" x 6" x 13 B

.

Página 010 - Centrífugas Alta Presión

Motor a Gasolina

Irrigación y Contraincendio

.

Tek-Pro CAPGTP

IA1-T240 1½" x 1" R

IA1½-T390 2" x 1½" R

.

Briggs & Stratton CAPGBS

IA1½-350447 2" x 1½" R

IA2-350447 2½" x 2" R

IA2½-350447 3" x 2½" R

.

Kohler CAPGK

IA1½-CH18 2" x 1½" R 18

IA2-CH18 2½" x 2" R 18

IA2½-CH18 3" x 2½" R 18

Honda CAPGH

IA1½-GX390 2" x 1½" R 13

2AP-GX390

.

Página 011 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA1-3-2 1½" x 1" R

IA1-3-2-1 1½" x 1" R

IA1-5-2 1½" x 1" R

IA1-5-2-1 1½" x 1" R

IA1-7.5-2 1½" x 1" R

IA1½-5-2 2" x 1½" R

IA1½-5-2-1 2" x 1½" R

IA1½-7.5-2 2" x 1½" R

IA1½-7.5-2-1 2" x 1½" R

IA1½-10-2 2" x 1½" R

IA1½-15-2 2" x 1½" R

IA1½-20-2 2" x 1½" R

IA1½H-15-2 2" x 1½" R

IA1½H-20-2 2" x 1½" R

IA1½H-25-2 2" x 1½" R

IA1½H-30-2 2" x 1½" R

IA1½XH-20-2 2" x 1½" R

IA1½XH-25-2 2" x 1½" R

IA2-10-2 2½" x 2" R

IA2-15-2 2½" x 2" R 

IA2-20-2 2½" x 2" R

IA2-25-2 2½" x 2" R

IA2H-25-2 2½" x 2" R

IA2H-30-2 2½" x 2" R

.

Página 012 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA2EH-30-2 3" x 2" R

IA2EH-40-2 3" x 2" R

IA2EH-50-2 3" x 2" R

IA2EXH-50-2 3" x 2" R

IA2EXH-60-2 3" x 2" R

IA2HH-25-2 3" x 2" R

IA2HH-30-2 3" x 2" R

IA2HH-40-2 3" x 2" R

IA2HH-50-2 3" x 2" R

IA2½-15-2 3" x 2½" R

IA2½-20-2 3" x 2½" R

IA2½-25-2 3" x 2½" R

IA2½-30-2 3" x 2½" R

IA2½-40-2 3" x 2½" R

IA2½H-40-2 4" x 2½" B

IA2½H-50-2 4" x 2½" B

IA2½H-60-2 4" x 2½" B

IA2½H-75-2 4" x 2½" B

IA2½H-100-2 4" x 2½" B

IA3-20-2 4" x 3" R

IA3-25-2 4" x 3" R

IA3-30-2 4" x 3" R

IA3-40-2 4" x 3" R

IA3-50-2 4" x 3" R

IA3H-30-2 4" x 3" R

IA3H-40-2 4" x 3" R

IA3H-50-2 4" x 3" R

IA3H-60-2 4" x 3" R

IA3H-75-2 4" x 3" R

IA4-40-2 6" x 4" B

IA4-50-2 6" x 4" B

IA4-60-2 6" x 4" B

IA4-75-2 6" x 4" B

IA4-100-2 6" x 4" B

IA4-125-2 6" x 4" B

.

Página 013 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA1½H-3-4 2" x 1½"

IA1½XH-3-4 2" x 1½"

IA1½XH-5-4 2" x 1½"

IA2-2-4 2½" x 2"

IA2EH-3-4 3" x 2" R

IA2EH-5-4 3" x 2" R

IA2EXH-7.5 -4 3" x 2" R

IA2EXH-10-4 3" x 2" R

IA2½-3-4 3" x 2½"

IA2½-5-4 3" x 2½"

IA3-3-4 4" x 3" R

IA3-5-4 4" x 3" R

IA3-7.5 -4 4" x 3" R

IA4-7.5 -4 6" x 4" B

IA4-10-4 6" x 4" B

IA4-15-4 6" x 4" B

IA4-20-4 6" x 4" B

IA2½BJM-15-4 4 x 2½ B

IA2½BJM-20-4 4 x 2½ B

IA2½BJM-25-4 4 x 2½ B

IA2½BJM-30-4 4 x 2½ B

IA3BJM-15-4 4" x 3" B

IA3BJM-20-4 4" x 3" B

IA3BJM-25-4 4" x 3" B

IA3BJM-30-4 4" x 3" B

IA3BJM-40-4 4" x 3" B

IA4BJH-20-4 6" x 4" B

IA4BJH-25-4 6" x 4" B

IA4BJH-30-4 6" x 4" B

IA4BJH-40-4 6" x 4" B

IA4BJH-50-4 6" x 4" B

IA4BJH-60-4 6" x 4" B

IA6BJM-30-4 8" x 6" B

IA6BJM-40-4 8" x 6" B

IA6BJM-50-4 8" x 6" B

IA6BJM-60-4 8" x 6" B

IA6BJM-75-4 8" x 6" B

.

Página 014 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA1U-3-2 1½" x 1" R

IA1U-5-2 1½" x 1" R

IA1U-7.5-2 1½" x 1" R

IA1½U-5-2 2" x 1½" R

IA1½U-7.5-2 2" x 1½" R

IA1½U-10-2 2" x 1½" R

IA1½U-15-2 2" x 1½" R

IA1½U-20-2 2" x 1½" R

IA1½HU-15-2 2" x 1½" R

IA1½HU-20-2 2" x 1½" R

IA1½HU-25-2 2" x 1½" R

IA2U-10-2 2½" x 2" R

IA2U-15-2 2½" x 2" R

IA2U-20-2 2½" x 2" R

IA2U-25-2 2½" x 2" R

IA2HU-25-2 2½" x 2" R

IA2HU-30-2 2½" x 2" R

IA2EHU-30-2 3" x 2" R

IA2EHU-40-2 3" x 2" R

IA2EXHU-50-2 3" x 2" R

IA2EXHU-60-2 3" x 2" R

IA2½U-15-2 3" x 2½" R

IA2½U-20-2 3" x 2½" R

IA2½U-25-2 3" x 2½" R

IA2½U-30-2 3" x 2½" R

IA2½U-40-2 3" x 2½" R

IA3U-20-2 4" x 3" R

IA3U-25-2 4" x 3" R

IA3U-30-2 4" x 3" R

IA3U-40-2 4" x 3" R

IA3U-50-2 4" x 3" R

.

Página 015 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA3HU-30-2 4" x 3" R

IA3HU-40-2 4" x 3" R

IA3HU-50-2 4" x 3" R

IA3HU-60-2 4" x 3" R

IA4U-40-2 6" x 4" B

IA4U-50-2 6" x 4" B

IA4U-60-2 6" x 4" B

IA1½HU-3-4 2" x 1½" R

IA2U-2-4 2½" x 2" R

IA2EHU-3-4 3" x 2" R

IA2EHU-5-4 3" x 2" R

IA2EXHU-7.5-4 3" x 2" R

IA2EXHU-10-4 3" x 2" R

IA2½U-3-4 3" x 2½" R

IA2½U-5-4 3" x 2½" R

IA3U-3-4 4" x 3" R

IA3U-5-4 4" x 3" R

IA3U-7.5-4 4" x 3" R

IA4U-7.5-4 6" x 4" B

IA4U-10-4 6" x 4" B

IA4U-15-4 6" x 4" B

IA4U-20-4 6" x 4" B

IA2½BJMU-15-4 4" x 2½" B

IA2½BJMU-20-4 4" x 2½" B 

IA2½BJMU-25-4 4" x 2½" B

IA2½BJMU-30-4 4" x 2½" B

.

Página 016 - Centrífugas Alta Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IA

IA3BJMU-15-4 4" x 3" B

IA3BJMU-20-4 4" x 3" B

IA3BJMU-25-4 4" x 3" B

IA3BJMU-30-4 4" x 3" B

IA3BJMU-40-4 4" x 3" B

IA4BJHU-20-4 6" x 4" B

IA4BJHU-25-4 6" x 4" B

IA4BJHU-30-4 6" x 4" B

IA4BJHU-40-4 6" x 4" B

IA4BJHU-50-4 6" x 4" B

IA4BJHU-60-4 6" x 4" B

IA4BU-40-4 6" x 4" B

IA4BU-50-4 6" x 4" B

IA4BU-60-4 6" x 4" B

IA4BU-75-4 6" x 4" B

IA4BU-100-4 6" x 4" B

IA6BJMU-30-4 8" x 6" B

IA6BJMU-40-4 8" x 6" B

IA6BJMU-50-4 8" x 6" B

IA6BJMU-60-4 8" x 6" B

IA6BJMU-75-4 8" x 6" B

.

Página 017 - Centrífugas Alta Presión

Transmisión Universal

.

Serie IA CAPETU

IA1U 1½" x 1" R

IA1½U 2" x 1½" R

IA1½HU 2" x 1½" R

IA2U 2½" x 2" R

IA2HU 2½" x 2" R

IA2EHU 3" x 2" R

IA2EXHU 3" x 2" R

IA2½U 3" x 2½" R

IA3U 4" x 3" R

IA3HU 4" x 3" R

IA4U 6" x 4" B

IA4BU 6" x 4" B

IA2½BJMU 4 x 2½ B

IA3BJMU 4" x 3" B

IA4BJHU 6" x 4" B

IA6BJMU 8" x 6" B

.

Página 018 - Centrífugas Mediana Presión

Motor a Diésel

Serie CG

.

Tek-Pro CMPDTP

20CG-TPD192

30CG-TPD192

.

Motor a gasolina

Serie CG

.

Tek-Pro CMPGTP

15CG-T160

20CG-T240

30CG-T390

.

Briggs & Stratton CMPGBS

15CG-122332

20CG-203432

30CG-206432

30CG-326431

.

Honda CMPGH

15CG-GX160

20CG-GX270

30CG-GX390

.

Página 019 - Centrífugas Mediana Presión

Series NB y M-STD

.

Tek-Pro CMPGTP

NB40G-T160 

8MSTD-T160

12MSTD-T240

12MSTD-T390

20MSTD-T240

24MSTD-T390

.

Briggs & Stratton CMPGBS

NB40G-93432

NB40G-122332

8MSTD-93432

8MSTD-122332

12MSTD-203432

12MSTD-206432

20MSTD-203432

20MSTD-206432

24MSTD-350447

.

Honda CMPGBS

NB40G-GX120

8MSTD-GX120

8MSTD-GX160

12MSTD-GX270

12MSTD-GX390

20MSTD-GX270

22MSTD-GX390

.

Kohler CMPGK

24MSTD-CH18

.

Página 020 - Centrífugas Mediana Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IB

IB1½-1-4

IB1½-2-2

IB1½-3-2

IB1½-3-2-1

IB1½-5-2

IB1½-5-2-1

IB1½-7.5-2

IB1½-7.5-2-1

IB2-1.5-4

IB2-2-2

IB2-3-2

IB2-3-2-1

IB2-5-2

IB2-5-2-1

IB2-7.5-2

IB2-7.5-2-1

IB2-10-2

IB2½-2-4

IB2½-5-2

IB2½-5-2-1

IB2½-7.5-2

IB2½-10-2

IB2½-15-2

.

Página 021 - Centrífugas Mediana Presión

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie IC

IC1¼-1-2-1

IC1¼-1-2

IC1¼-1.5-2-1

IC1¼-1.5-2

IC1¼-2-2-1

IC1¼-2-2

IC1¼-3-2

IC1¼-3-2-1

IC1¼-5-2

IC1½-1.5-2-1

IC1½-1.5-2

IC1½-2-2-1

IC1½-2-2

IC1½-3-2-1

IC1½-3-2

.

Transmisión Universal

Serie MU-STD

8MU-STD 2" x 2" R

10MU-STD 2" x 2" R

20MU-STD 3" x 3" R

.

Página 022 - Centrífugas Acero Inoxidable 316

Centrífugas Acero Inoxidable 316

.

Serie BCS

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (APDG)

BCS1-1-2 60180011

BCS1-1.5-2 60180013

BCS1-2-2 60180015

BCS1-3-2 60180017

BCS1¼-1-2 60180021

BCS1¼-1.5-2 60180023

BCS1¼-2-2 60180025

BCS1¼-3-2 60180027

.

Serie BCSF

Motor Totalmente Cerrado (TCCVE)

BCSF 1½-1-4-6 60180041

BCSF 1½-3-2 60180043

BCSF 1½-5-2-6 60180045

BCSF 1½-1-4-8 60180052

BCSF 1½-2-4 60180053

BCSF 1½-3-4 60180055

BCSF 1½-5-2-8 60180061

BCSF 1½-7.5-2 60180063

BCSF 1½-10-2 60180065

BCSF 1½-15-2 60180067

BCSF 1½-20-2 60180069

BCSF 2-2-4 60180071

BCSF2-3-4 60180073

BCSF2-5-2 60180081

BCSF2-7.5-2 60180083

BCSF2-10-2 60180085

BCSF2-15-2 60180087

BCSF2-20-2 60180089

.

Página 023 - Centrífugas Acero Inoxidable 316

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico (TCCVE)

.

Serie CD

CD70-1-2

CD70-1.5-2

CD70-2-2

CD120-1.5-2

CD120-2-2

CD120-3-2

CD200-1.5-2

CD200-3-2

.

Serie PS

PS1¼-3-2-1

PS1¼-3-2

PS1¼-5-2-1

PS1¼-5-2

PS1¼-7.5-2

PS1¼-10-2

PS1½-5-2-1

PS1½-5-2

PS1½-7.5-2

PS1½-10-2

PS1½-15-2

PS2-7.5-2

PS2-10-2

PS2-15-2

PS1¼-1-4

PS1¼-1.5-4

PS1½-2-4

PS2-2-4

.

Página 024 - Centrífugas Acero Inoxidable 316

Acopladas Directamente a Motor Eléctrico de Alta Eficiencia (TCCVE)

Serie SOX

SOX1¼-1.5-2-1

SOX1¼-1.5-2

SOX1¼-2-2-1

SOX1¼-2-2

SOX1¼-3-2

SOX1¼-4-2

SOX1¼-5.5-2

SOX1¼-7.5-2

SOX1½-2-2-1

SOX1½-2-2

SOX1½-3-2-1

SOX1½-3-2

SOX1½-4-2

SOX1½-5.5-2

SOX1½-7.5-2

SOX1½-10-2

SOX1½-15-2

.

SOX2-4-2

SOX2-5.5-2

SOX2-7.5-2

SOX2-10-2

SOX2-12.5-2

SOX2-15-2

SOX2-20-2

SOX2-25-2

SOX2½-5.5-2

SOX2½-7.5-2

SOX2½-10-2

SOX2½-12.5-2

SOX2½-15-2

SOX2½-20-2

SOX2½-25-2

SOX2½-30-2

SOX2½-40-2

SOX3-15-2

SOX3-20-2

SOX3-25-2

SOX3-30-2

SOX3-40-2

SOX3-50-2

.

Página 025 - Accesorios SOX

Kit de Contrabridas para Bombas Serie SOX

70080151 2" 1¼"

70080153 2½" 1½"

70080155 2½" 2"

70080157 3" 2½"

70080159 4" 3"

Página 026 - Centrífugas Caseras y Pozo Somero

Caseras

.

Serie NB

NB150

NB150-3

NB200

NB200-3

.

Serie NBT

NBT50

NBT75

NBT100

NBT100-3

.

Pozo Somero

Serie JB

JB50

JB75

JB100

JB100-3

.

Página 027 - Centrífugas de Proceso ANSI

Serie 911

911S

911M

.

Página 028 - Centrífugas de Proceso ANSI

Serie 911

911L

911LX

CENTRÍFUGAS

Filtros activos

IA1-3-2 - Bomba Centrífuga...

IA1-3-2

*Precios en MX Pesos Mexicanos

+16% IVA será adicional

Centrífugas alta presión - Barmesa Pumps

Acopladas directamente a motor eléctrico (TCCVE)

Serie IA

Modelo: IA1-3-2

Tamaño: 1½" x 1" R

Hp: 3

Fases: 3

RPM: 3500

Precio 24,110 *USD ó MXN (-Descto)